ကျွန်ုပ်တို့ MyZAAY ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဈေးဝယ်သူများ၊ ကုန်သည်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် www.myzaay.com သို့လာရောက်လည်ပတ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား လေးစားတန်ဖိုးထားပြီး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်သွားမည်ဟု ကတိပြုပါသည်။ 

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များသည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ကိုယ်ရေးအလက်ထိန်းသိမ်းရေးအက်ဉပဒေ (၂၀၁၉) (PDPA) မှ ပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ၏အချက်အလက်များအား ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း ဖော်ထုတ်စေနိုင်မည့် မည့်သည့်အချက်အလက်ကိုမဆို ကွယ်လွန်သွားသည့်လူများ၏ အချက်အလက်များမှလွဲ၍ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားပါသည်။

ထို ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ သင်တို့ထံမှ စုဆောင်းထားသည့်အချက်အလက်များအား အသိပေးကာ အာမခံလိုပါသည်။ ထိုအချက်အလက်များမှာ -

  • နေရပ်လိပ်စာ - ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ မှာယူသောပစ္စည်းများအား ပို့ဆောင်ပေးရန်အတွက် နေရပ်လိပ်စာလိုအပ်ပါသည်။
  • အီးမေးလ် နှင့် ဖုန်းနံပါတ် - ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ မှာယူသော ပစ္စည်းများအားပို့ဆောင်ပေးဖို့အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်လိုအပ်ပြီး အော်ဒါကောက်ယူရန်အတွက် အီးမေးလ်လိုအပ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ရှိသော သင်၏ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များအား တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ အသုံးပြုခြင်း၊ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ခြင်း ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့ MyZAAY ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမွမ်းမံနိုင်ပြီး အဆိုပါပြောင်းလဲမှုများအား ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်၌ တင်ပေးသွားပါမည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုများသည် PDPA အောက်တွင် သင့်အခွင့်အရေးများအား ထိခိုက်မှုရှိနိုင်ပါက ထိုသို့သော ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမွမ်းမံမှုများမပြုလုပ်မီ PDPA မှ သတ်မှတ်ထားသော လိုအပ်ချက်များ နှင့် တာဝန်များအား ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာပါမည်။

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒများအကြောင်း ထပ်မံသိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့အား အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

MyZAAY ကုမ္ပဏီလီမိတက်

အမှတ် ၁၀၊ ဇီဇဝါလမ်း၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာအိမ်ရာ၊ ၁၁၀ ရပ်ကွက်၊ အရှေ့ဒဂုံမြို့သစ် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာ။

ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဆက်သွယ်ရန် - ၀၉ ၄၄၉၁၈ ၉၀၀၈